วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • หน้าแรก
 • /
 • วิทยาลัยฯเข้าร่วม...
 • ป้ายประกาศรอง
 • วิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 24/10/2018 10:07:49
 • วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Office) กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภค การบริการ และการผลิตสู่มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมศักยภาพสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพควบคู่กับการมีการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยวิทยาลัยได้กำหนดให้อาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคารต้นแบบในการรับการประเมิน และขยายต่ออาคารอื่นๆ ในวิทยาลัย 

  คลิกดูภาพกิจกรรมสำนักงานสีเขียว

 • ไฟล์แนบ
 • ปรับปรุงล่าสุด ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 24/10/2018 10:17:55
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • SCPHPL
  SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK

  เริ่มนับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก