วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • ข่าวบริการวิชาการ
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์โควตาสถาบันพระบรมรา...
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์-โควตาสถาบันพระบรมราชชนก-การรับตรงจากพื้นที่
  อ่านต่อ...
  ข่าวบริการวิชาการ
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยรุ่น๑๘...
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่น ๑๘
  อ่านต่อ...
  สายตรงผู้บริหาร
  ผู้อำนวยการ
  นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
  สายตรงผู้บริหาร
  จัดทำแผนสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้กับชุมชนและโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านเขาสมอแคลงตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก...
  จัดทำแผนสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้กับชุมชนและโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  อ่านต่อ...
  พิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมรา...
  พิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 : Open House
  พิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสัการะ...
  พิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
  กิจกรมบำรุงรักษาต้นไม้พรวนดินรดน้ำต้นไม้เนื่องในวันรัก...
  กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน รดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2561
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์โควตาสถาบันพระบรมราชนการับตรงจากพื้นที่...
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์-โควตาสถาบันพระบรมราชชนก-การรับตรงจากพื้นที่
  อ่านต่อ...
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยรุ่น๑๘...
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่น ๑๘
  เอกสารแนบเบิกบุตรข้าราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก...
  เอกสารแนบเบิก บุตรข้าราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัด...
  ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  รับสมัครบุคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่62561...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 6/2561
  อ่านต่อ...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานวิชา...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานวิชาการศึกษา
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงาน...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานวิชาการศึกษา
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานพัสดุ...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานพัสดุและคลังผลิตยาสมุนไพร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่67ยูนิต4ชั้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding...
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 67 ยูนิต 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  อ่านต่อ...
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัก...
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 67 ยูนิต 4 ชั้น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร...
  ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 67 ยูนิต 4 ชั้น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อมีไมตรีต่อกันสร้างสรค์สาธารณสุขไทยเทิดไท้องค์ราชัน...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  อ่านต่อ...
  PresentsSCPHPL
  รายการครอบจักรวาลช่อง5สานต่อสวนสมุนไพร12กลุ่ม
  วิทยาลัยคุณธรมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
  แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกพากย์ไทย