วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • ข่าวบริการวิชาการ
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์โควตาสถาบันพระบรมรา...
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์-โควตาสถาบันพระบรมราชชนก-การรับตรงจากพื้นที่
  อ่านต่อ...
  ข่าวบริการวิชาการ
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยรุ่น๑๘...
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่น ๑๘
  อ่านต่อ...
  สายตรงผู้บริหาร
  ผู้อำนวยการ
  นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
  สายตรงผู้บริหาร
  กิจกรมทำบุญตึกภาควิชาทันตสาธารณสุขนำโดยภาควิชาทันตสาธารณสุข...
  กิจกรรมทำบุญตึกภาควิชาทันตสาธารณสุขนำโดย ภาควิชาทันตสาธารณสุข
  อ่านต่อ...
  นายไพบูลย์ณะบุตรจอมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ให้...
  นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ให้เกียติมาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง และ หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมชมให้กำลังใจและติดตามโครงการส่งเสริมองค์...
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และติดตามโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์และปลูก ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ( เยาวชนศตวรรษที่ 21 )
  โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์และปลูกขยาย...
  โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์และปลูกขยายพันธุ์พืชสมุนไพร (เยาวชนศตวรรษที่ 21 )
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์โควตาสถาบันพระบรมราชนการับตรงจากพื้นที่...
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์-โควตาสถาบันพระบรมราชชนก-การรับตรงจากพื้นที่
  อ่านต่อ...
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยรุ่น๑๘...
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่น ๑๘
  เอกสารแนบเบิกบุตรข้าราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก...
  เอกสารแนบเบิก บุตรข้าราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัด...
  ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรถนะครั้งที่๑และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรถนะครั้งที่๒ในตำแหน่ง...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  อ่านต่อ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการ...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ...
  ประกาศจังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างบลงทุนปี2561...
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ปี 2561
  อ่านต่อ...
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้างบลงทุนปีงบประมาณ2562...
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างบลงทุนปี...
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ปี 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร...
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อมีไมตรีต่อกันสร้างสรค์สาธารณสุขไทยเทิดไท้องค์ราชัน...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  อ่านต่อ...
  PresentsSCPHPL
  วิทยาลัยคุณธรมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
  แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกพากย์ไทย
  สมุนไพรวิทยาการสาธารณสุขสิรินธรสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก