วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • ข่าวบริการวิชาการ
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์โควตาสถาบันพระบรมรา...
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์-โควตาสถาบันพระบรมราชชนก-การรับตรงจากพื้นที่
  อ่านต่อ...
  ข่าวบริการวิชาการ
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยรุ่น๑๘...
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่น ๑๘
  อ่านต่อ...
  สายตรงผู้บริหาร
  ผู้อำนวยการ
  นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
  สายตรงผู้บริหาร
  วันคล้ายวันเฉลิมชนมพรษาพระบาทเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก...
  วันคล้ายวันเฉลิมชนมพรรษาพระบาทเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
  อ่านต่อ...
  การประชุมวิชาการะดับชาติครั้งที่4และระดับนานาชาติ...
  การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่4) และระดับนานาชาติ
  นายไพบูลย์ณะบุตรจอมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เป็น...
  นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
  ผู้เข้าอบรมการแพทย์แผนไทยรุ่นที่16ให้บริการ...
  ผู้เข้าอบรมการแพทย์แผนไทยรุ่นที่ 16 ให้บริการทางการแพทย์แผนไทย
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์โควตาสถาบันพระบรมราชนการับตรงจากพื้นที่...
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์-โควตาสถาบันพระบรมราชชนก-การรับตรงจากพื้นที่
  อ่านต่อ...
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยรุ่น๑๘...
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่น ๑๘
  เอกสารแนบเบิกบุตรข้าราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก...
  เอกสารแนบเบิก บุตรข้าราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัด...
  ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการครั้งที่62561งานวิเคราะห์นโยบายและแผน...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 6/2561 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  อ่านต่อ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการครั้ง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 6/2561
  รับสมัครบุคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่62561...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 6/2561
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานวิชา...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานวิชาการศึกษา
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2561...
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2561
  อ่านต่อ...
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัก...
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 67 ยูนิต 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัก...
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 67 ยูนิต 4 ชั้น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รางวัลเวทีนำเสนอผลงานวิจัยแบOralPresentation...
  รางวัลเวทีนำเสนอผลงานวิจัย แบบ Oral Presentation
  อ่านต่อ...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อมี...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  PresentsSCPHPL
  รายการครอบจักรวาลช่อง5สานต่อสวนสมุนไพร12กลุ่ม
  วิทยาลัยคุณธรมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
  แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกพากย์ไทย