วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
ข่าวบริการวิชาการ
ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์โควตาสถาบันพระบรมรา...
ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์-โควตาสถาบันพระบรมราชชนก-การรับตรงจากพื้นที่
อ่านต่อ...
ข่าวบริการวิชาการ
ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยรุ่น๑๘...
ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่น ๑๘
อ่านต่อ...
สายตรงผู้บริหาร
ผู้อำนวยการ
นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สายตรงผู้บริหาร
ท่านภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านขนิษฐาบุญราชและท่านจักรธรมธรมศักดิ์พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมการแพทย์แผนไทยของทาง...
ท่านภริยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านขนิษฐา บุญราช และท่านจักรธรรม ธรรมศักดิ์ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการแพทย์แผนไทยของทางวิทยาลัย
อ่านต่อ...
พิธีทำบุญร้านยาไทยสถานปฏิบัติการเภสัชกรมชุมชน...
พิธีทำบุญร้านยาไทย(สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนได้เปิดให้บริการจำหน่ายและจ่ายยาโดยผู้ประกอบการที่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย โดยมียาแผนโบราณ ยาสมุนไพรไทย เวชสำอางค์สมุนไพร ของฝากจากสมุนไพรทุกประ
ร่วมลงนามความร่วมือด้านวิชาการในโครงการการลงนามความ...
ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ในโครงการการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมสุขภาพ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรมสร้างสรค์แจกของขวัญของรางวัลให้ความรู้เกี่ยวกับ...
กิจกรรมสร้างสรรค์ แจกของขวัญของรางวัลให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งเรื่องในช่องปาก ความรู้เรื่องสมุนไพรและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสามัญประจำบ้าน จากน้องๆแต่ละภาควิชาสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์โควตาสถาบันพระบรมราชนการับตรงจากพื้นที่...
ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์-โควตาสถาบันพระบรมราชชนก-การรับตรงจากพื้นที่
อ่านต่อ...
ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยรุ่น๑๘...
ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่น ๑๘
เอกสารแนบเบิกบุตรข้าราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก...
เอกสารแนบเบิก บุตรข้าราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัด...
ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงานด้านการศึกษา...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานด้านการศึกษา
อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงาน...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานด้านการศึกษา
รับสมัครงานงานด้านการศึกษา1อัตรา...
รับสมัครงาน งานด้านการศึกษา 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงาน...
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานพัสดุ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างบลงทุนปี2561...
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ปี 2561
อ่านต่อ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561...
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อมีไมตรีต่อกันสร้างสรค์สาธารณสุขไทยเทิดไท้องค์ราชัน...
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
อ่านต่อ...
แนะนำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัย
แนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผน
แปรอักษรเลข๙ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่
นวดเผาไฟสปาตานวดสมุนไพร