วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าวในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มาเป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  ในวันที่13ตุลาคม2561นายไพบูลย์ณะบุตรจอม...
  ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มาเป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรองผู้ว่าราชการเป็นประธานในการเปิดการอบรมแพทย์แผนไทย รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในการเปิดการอบรมแพทย์แผนไทย

  รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในการเปิดการอบรมแพทย์แผน...
  รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในการเปิดการอบรมแพทย์แผนไทย รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในการเปิดการอบรมแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

  พิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรคต13...
  พิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าววิทยาลัยนอร์ทเทิร์นศึกษาดูงานสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสวนสมุนไพรแบบ 12 กลุ่มโรค

  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นศึกษาดูงานสวนสมุนไพร12กลุ่มโรค...
  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นศึกษาดูงานสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสวนสมุนไพรแบบ 12 กลุ่มโรค

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าววันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 2561 มุทิตาจิตแก่ท่านอาจารย์ธวัช บุณยมณี และนางสาวอ่วม เพชรกระจ่าง ในงานเกษียณอายุราชการ

  วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ2561มุทิตา...
  วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 2561 มุทิตาจิตแก่ท่านอาจารย์ธวัช บุณยมณี และนางสาวอ่วม เพชรกระจ่าง ในงานเกษียณอายุราชการ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมจิตอาสา 106 ปี หมออนามัยร่วมใจทำดี โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

  กิจกรมจิตอาสา106ปีหมอนามัยร่วมใจทำดี...
  กิจกรรมจิตอาสา 106 ปี หมออนามัยร่วมใจทำดี โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าว“เขียวมะกอกสัมพันธ์ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่รุ่นพี่ที่เสียชีวิต ประจำปี 2561”

  เขียวมะกอกสัมพันธ์ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่รุ่นพี่ที่...
  “เขียวมะกอกสัมพันธ์ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่รุ่นพี่ที่เสียชีวิต ประจำปี 2561”

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ

  กิจกรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ...
  กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีถวายบังคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและถวายสัตย์

  พิธีถวายบังคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและถวายสัตย์...
  พิธีถวายบังคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและถวายสัตย์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

  พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นประจำปี2561...
  พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก...
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกัลปพฤกษ์รวมใจบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2561

  กัลปพฤกษ์รวมใจบริจาคโลหิตประจำปีการศึกษา2561...
  กัลปพฤกษ์รวมใจบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2561

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560

  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา2560...
  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แพทย์แผนไทยและสมุนไพร สานต่อสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

  ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสานต่อสวน...
  ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แพทย์แผนไทยและสมุนไพร สานต่อสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมทำบุญตึกภาควิชาทันตสาธารณสุขนำโดย ภาควิชาทันตสาธารณสุข

  กิจกรมทำบุญตึกภาควิชาทันตสาธารณสุขนำ...
  กิจกรรมทำบุญตึกภาควิชาทันตสาธารณสุขนำโดย ภาควิชาทันตสาธารณสุข

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ให้เกียติมาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง และ หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

  นายไพบูลย์ณะบุตรจอมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ให้...
  นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ให้เกียติมาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง และ หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 152 รายการ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • SCPHPL
  SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK

  เริ่มนับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก