วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าววันคล้ายวันเฉลิมชนมพรรษาพระบาทเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

  วันคล้ายวันเฉลิมชนมพรษาพระบาทเด็จพระ...
  วันคล้ายวันเฉลิมชนมพรรษาพระบาทเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่4) และระดับนานาชาติ

  การประชุมวิชาการะดับชาติครั้งที่4และระดับนานาชาติ...
  การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่4) และระดับนานาชาติ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

  นายไพบูลย์ณะบุตรจอมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เป็น...
  นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวผู้เข้าอบรมการแพทย์แผนไทยรุ่นที่ 16 ให้บริการทางการแพทย์แผนไทย

  ผู้เข้าอบรมการแพทย์แผนไทยรุ่นที่16ให้บริการ...
  ผู้เข้าอบรมการแพทย์แผนไทยรุ่นที่ 16 ให้บริการทางการแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวนักศึกษาหลักสูตรเทคนิเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 2 ได้ออกให้ความรู้ในโครงการเทคนิคเภสัชกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ครั้งที่ 2

  นักศึกษาหลักสูตรเทคนิเภสัชกรมชั้นปีที่2ได้...
  นักศึกษาหลักสูตรเทคนิเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 2 ได้ออกให้ความรู้ในโครงการเทคนิคเภสัชกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ครั้งที่ 2

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวภาควิชาทันตสาธารณสุขและงานบริการวิชาการพิษณุโลก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ของจังหวัดพบประชาชนที่อำเภอนครไทยในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

  ภาควิชาทันตสาธารณสุขและงานบริการวิชาการพิษณุโลกวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร...
  ภาควิชาทันตสาธารณสุขและงานบริการวิชาการพิษณุโลก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ของจังหวัดพบประชาชนที่อำเภอนครไทยในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าววสส.พล. ร่วมกิจกรรมOpen house ครั้งที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

  วส.พล.ร่วมกิจกรมOpenhouseครั้งที่...
  วสส.พล. ร่วมกิจกรรมOpen house ครั้งที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวบริการวิชาการในโครงการเทคนิคเภสัชกรรมเสริมสร้างความรู้ในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

  บริการวิชาการในโครงการเทคนิคเภสัชกรมเสริมสร้างความรู้ใน...
  บริการวิชาการในโครงการเทคนิคเภสัชกรรมเสริมสร้างความรู้ในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวจัดทำแผนสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้กับชุมชนและโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

  จัดทำแผนสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้กับชุมชนและ...
  จัดทำแผนสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้กับชุมชนและโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 : Open House

  พิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมรา...
  พิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 : Open House

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

  พิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสัการะ...
  พิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน รดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2561

  กิจกรมบำรุงรักษาต้นไม้พรวนดินรดน้ำต้นไม้เนื่องในวันรัก...
  กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน รดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2561

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มาเป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  ในวันที่13ตุลาคม2561นายไพบูลย์ณะบุตรจอม...
  ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มาเป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรองผู้ว่าราชการเป็นประธานในการเปิดการอบรมแพทย์แผนไทย รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในการเปิดการอบรมแพทย์แผนไทย

  รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในการเปิดการอบรมแพทย์แผน...
  รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในการเปิดการอบรมแพทย์แผนไทย รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในการเปิดการอบรมแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

  พิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรคต13...
  พิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าววิทยาลัยนอร์ทเทิร์นศึกษาดูงานสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสวนสมุนไพรแบบ 12 กลุ่มโรค

  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นศึกษาดูงานสวนสมุนไพร12กลุ่มโรค...
  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นศึกษาดูงานสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสวนสมุนไพรแบบ 12 กลุ่มโรค

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 164 รายการ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • SCPHPL
  SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK

  เริ่มนับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก