วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าวท่านภริยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านขนิษฐา บุญราช และท่านจักรธรรม ธรรมศักดิ์ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการแพทย์แผนไทยของทางวิทยาลัย

  ท่านภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านขนิษฐาบุญราชและท่านจักร...
  ท่านภริยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านขนิษฐา บุญราช และท่านจักรธรรม ธรรมศักดิ์ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการแพทย์แผนไทยของทางวิทยาลัย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีทำบุญร้านยาไทย(สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนได้เปิดให้บริการจำหน่ายและจ่ายยาโดยผู้ประกอบการที่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย โดยมียาแผนโบราณ ยาสมุนไพรไทย เวชสำอางค์สมุนไพร ของฝากจากสมุนไพรทุกประ

  พิธีทำบุญร้านยาไทยสถานปฏิบัติการเภสัชกรมชุมชน...
  พิธีทำบุญร้านยาไทย(สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนได้เปิดให้บริการจำหน่ายและจ่ายยาโดยผู้ประกอบการที่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย โดยมียาแผนโบราณ ยาสมุนไพรไทย เวชสำอางค์สมุนไพร ของฝากจากสมุนไพรทุกประ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ในโครงการการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมสุขภาพ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  ร่วมลงนามความร่วมือด้านวิชาการในโครงการการลงนามความ...
  ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ในโครงการการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมสุขภาพ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมสร้างสรรค์ แจกของขวัญของรางวัลให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งเรื่องในช่องปาก ความรู้เรื่องสมุนไพรและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสามัญประจำบ้าน จากน้องๆแต่ละภาควิชาสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

  กิจกรมสร้างสรค์แจกของขวัญของรางวัลให้ความรู้เกี่ยวกับ...
  กิจกรรมสร้างสรรค์ แจกของขวัญของรางวัลให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งเรื่องในช่องปาก ความรู้เรื่องสมุนไพรและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสามัญประจำบ้าน จากน้องๆแต่ละภาควิชาสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้นำเสนออผลงาน วิชาการและนวัตกรรม Oral presentation(ประเภทปากเปล่า) และ Poster presentation(นำเสนอประเภทโปสเตอร์)

  นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกได้นำเสนอผลงานวิชาการ...
  นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้นำเสนออผลงาน วิชาการและนวัตกรรม Oral presentation(ประเภทปากเปล่า) และ Poster presentation(นำเสนอประเภทโปสเตอร์)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวOpen House 2018 เปิดบ้าน 3 สถาบันในเครือข่ายสถาบันพระบรมราชชนก

  OpenHouse2018เปิดบ้าน3สถาบันในเครือข่ายสถาบัน...
  Open House 2018 เปิดบ้าน 3 สถาบันในเครือข่ายสถาบันพระบรมราชชนก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรักษาโรคตา ด้วยหนามหวาย เปิดให้บริการแก่ผู้มารักษาดวงตา อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคต้อเนื้อ ต้อกระจก ฯลฯ ที่มีรายได้น้อยครับ มีแค่กล้วยห่ามๆ 1 หวี เงิน 12 บาท กับเทียนน้ำมนต์ และค่ารักษาสามวันจำนวน 100 บาท

  รักษาโรคตาด้วยหนามหวายเปิดให้บริการแก่ผู้มา...
  รักษาโรคตา ด้วยหนามหวาย เปิดให้บริการแก่ผู้มารักษาดวงตา อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคต้อเนื้อ ต้อกระจก ฯลฯ ที่มีรายได้น้อยครับ มีแค่กล้วยห่ามๆ 1 หวี เงิน 12 บาท กับเทียนน้ำมนต์ และค่ารักษาสามวันจำนวน 100 บาท

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าววิทยาลัยออกบูธ นวดฟรี!! งานกาชาดจังหวัดพิษณุโลก

  วิทยาลัยอกบูธนวดฟรี!!งานกาชาดจังหวัด...
  วิทยาลัยออกบูธ นวดฟรี!! งานกาชาดจังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวงานปีใหม่ 2561 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  งานปีใหม่2561วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก...
  งานปีใหม่ 2561 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวแนะแนวการศึกษา มหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” วิทยาลัยได้ออกบูธให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษา ในการศึกษาต่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในงานมหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต”

  แนะแนวการศึกษามหกรมการศึกษาเปิดโลกว้างสู่เส้นทาง...
  แนะแนวการศึกษา มหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” วิทยาลัยได้ออกบูธให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษา ในการศึกษาต่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในงานมหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต”

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าว บริการนวดฟรี ตรวจโรคแบบแพทย์แผนไทยฟรี โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ภาควิชาการแพทย์แผนไทย

  บริการนวดฟรีตรวจโรคแบแพทย์แผนไทยฟรีโดย...
  บริการนวดฟรี ตรวจโรคแบบแพทย์แผนไทยฟรี โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ภาควิชาการแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ครูฝึก ชุด ERT ได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการกู้ภัยจากสารเคมีและวัตถุไวไฟ

  ศูนย์ป้องกันและบรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกครูฝึก...
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ครูฝึก ชุด ERT ได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการกู้ภัยจากสารเคมีและวัตถุไวไฟ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวบริการทันตกรรม และส่งเสริมทันตสุขภาพ แก่ประชาชนฟรี ในโครงการทันตกรรมเฉลิมพรเกียรติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

  บริการทันตกรมและส่งเสริมทันตสุขภาพแก่ประชาชนฟรีใน...
  บริการทันตกรรม และส่งเสริมทันตสุขภาพ แก่ประชาชนฟรี ในโครงการทันตกรรมเฉลิมพรเกียรติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ

  การประกวดเรียงความในหัวข้อสมเด็จย่าที่ฉันรู้จักโดย...
  การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "สมเด็จย่าที่ฉันรู้จัก" โดยนักศึกษาทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานพระอนุญาตให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเฝ้า

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชทรงพระ...
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานพระอนุญาตให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเฝ้า

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวนักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 รายวิชานวดไทย 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้เรียนรู้การทำลูกประคบและนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ลูกประคบของแต่ละกลุ่ม

  นักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่3รายวิชานวดไทย...
  นักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 รายวิชานวดไทย 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้เรียนรู้การทำลูกประคบและนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ลูกประคบของแต่ละกลุ่ม

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 104 รายการ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • SCPHPL
  SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK

  เริ่มนับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก