วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • สมเด็จพระอริย...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานพระอนุญาตให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเฝ้า
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 09/10/2017 17:40:28
 • ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานพระอนุญาตให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเฝ้าถวายสักการะและนำรูปหล่อองค์ชีวกโกมารภัจจ์ (องค์ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1 องค์ และองค์ประดิษฐาน ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 1 องค์) ขึ้นถวายเพื่อทรงสุหร่ายและทรงเจิมและประทานน้ำพระพุทธมนต์บรรจุในหม้อน้ำพระพุทธมนต์พระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

   

 • ปรับปรุงล่าสุด ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 09/10/2017 17:41:26
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • SCPHPL
  SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK

  เริ่มนับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก