วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • ภิกษุไข้จังหวัดตาก...
  ภิกษุไข้ จังหวัดตาก
  โอดี...
  โอดี
  เตรียมความพร้อมโครงการพระบริบาลภิกษุไข้ประ...
  เตรียมความพร้อมโครงการพระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด ๑วัด ๑รูป ทั่วไทย ที่จังหวัดตาก
  ประกาศรับสมัครเรียน#ปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตM.P.H.รอบ3 ...
  ประกาศรับสมัครเรียน #ปริญญาโท  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.) รอบ 3 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์รอบ2...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ (รอบ 2)
  การจัดการความรู้KM...
  การจัดการความรู้ KM
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 26  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  พัสดุ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้าง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 18 ปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง งานขับรถยนต์
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 19  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานการเรียนการสอน
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงาน...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2567...
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้าง...
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของวิทยาลัย จำนวน 12 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  มาร์ชวสส.พิษณุโลก
  เพลงเทิดพระบิดา
  EDS HEALTH (CINAHL New version)